Strona Główna · Wiem, umiem, rozumiem · Galeria · Wyszukiwarka ...
Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczo¶ć uczniów
Linki
Kontakt ze szkoł±
Wyszukiwarka
Nabór LO i ZSZ
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
MOJA MAŁA OJCZYZNA
Z przyjemno¶ci± i wielk± dum± informuję, że uczennice Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie: Magdalena Tyliszczak z klasy 1d oraz Natalia Biała z klasy 1c otrzymały wyróżnienie w konkursie plastycznym i fotograficznym MOJA MAŁA OJCZYZNA organizowanym przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Uczennice otrzymały zaproszenie na imprezę z okazji Dnia Dziecka, na której otrzymaj± nagrody oraz zostanie otwarta wystawa z ich pracami.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Zaj±czek z TPD
Już po raz kolejny Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie wyszło naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy i zorganizowało przed¶wi±teczn± pomoc dla najbardziej potrzebuj±cych dzieci i ich rodzin. 21 marca 2013 roku we współpracy z Jaworskim Bankiem Żywno¶ci przygotowano paczki żywno¶ciowe dla 201 osób z 42 rodzin gminy Przemków. W przygotowaniu paczek dzielnie pomagały wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu pod opiek± pani Darii Sapian, za ich pracę i zaangażowanie należ± się wielkie brawa. Podziękowania również dla pań Jolanty Trygar i Małgorzaty Zawiłowicz, które po¶więcaj±c swój czas dostarczyły paczki do potrzebuj±cych, jak i również panu Mariuszowi Danek za przywóz żywno¶ci z Jawora.

ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE!
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że uczennica klasy 2 c Weronika Kijewska otrzymała wyróżnienie w konkursie "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie!" organizowanym przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Jej praca znalazła miejsce na wystawie pokonkursowej w Galerii Piastów w Legnicy. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na szopkę bożonarodzeniow±!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie uczennice naszej szkoły - Karolina Żmijewska z kl.1 c oraz Klaudia Gliszczyńska z kl. 3 c bior± udział w konkursie na najpiękniejsz± szopkę bożonarodzeniow± organizowanym przez TPD w Legnicy. Dziękujemy za zaangażowanie i trzymamy kciuki za zwycięstwo!!!


Żywno¶ć z Banku Żywno¶ci z Jawora!
4 grudnia 2012 w godzinach 13:00-16:00 odbędzie się w ¶wietlicy szkolnej odbiór żywno¶ci w ramach przed¶wi±tecznej akcji charytatywnej "Pomaluj ich ¦wiat!" Żywno¶ć trafi do 188 osób naszej gminy.

U¶miech pod choinkę
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (małych i dużych) do wzięcia udziału w akcji charytatywnej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Do dnia 4 grudnia 2012 r. zbieramy NOWE zabawki, ksi±żki, artykuły szkolne, gry, bajki, które trafi± do ¶wi±tecznych paczek najbardziej potrzebuj±cych dzieci. Artykuły należy przynosić do gabinetu pedagogów szkolnych.
Zaangażuj się i spraw, by na twarzy dziecka choć w ten magiczny czas Bożego Narodzenia zago¶cił u¶miech
Daria SapianTowarzystwo Przyjaciół Dzieci już w naszej szkole!!!Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dnia 15 marca 2010 w Zespole Szkół Przemkowie powstało Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które podlega bezpo¶średnio pod Okręgowy Oddział TPD z siedzib± w Legnicy.

W skład Koła weszło 14 osób, s± to:
Dyrekcja ZS, pedagodzy, psycholog, nauczyciele, członkowie ich rodzin pracownik administracyjny.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacj± pożytku publicznego z blisko 90 letnim pionierskim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowi±zków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególno¶ści:
• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
ochrona dzieci przed patologią społeczn±, przemoc±, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacj± i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
• upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
• upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.
Mając na uwadze dobro wszystkich dzieci z naszego obszaru, a szczególnie naszych uczniów, zapraszamy wszystkie chętne dorosłe osoby z Gminy Przemków do włączenia się w skład członków Koła TPD przy Zespole Szkół (deklaracje członkowskie są dostępne u pani pedagog – Darii Sapian) i pracy na rzecz dzieci. Zapraszamy również młodzież, która ukończyła 16 lat i pragnie zaangażować się w prace wolontarystyczną na rzecz drugiego człowieka.
Podsumowaniem mojego artykułu niech staną się słowa wielkiego pedagoga Janusza Korczaka z „Pism wybranych”:
„Wyrazy: dziecko głodne, dziecko drżące z zimna,
dziecko sierota – można wypowiedzieć chłodno,
ale bez łez nie można być świadkiem naocznym
wielkich niedoli dziecięcych.”

Daria Sapian
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Go¶ci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji