Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8320 666, e-mail: gim_przemkow@poczta.onet.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? iod@przemkow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
- dostawcy programów i usług informatycznych
- podmioty uczestniczące w realizacji zleceń Zespołu Szkół w Przemkowie
b) podmioty uprawnione przepisami prawa, w szczególności podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5) w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa dane mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych nienależących do UE.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lub 10 lat od zakończenia trwania umowy, w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy.
7) posiada Pan/Pani prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
- sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
8) nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
- usunięcia danych (art. 17 RODO),
- przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

   
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji