"Unia Europejska - porozmawiajmy"
Dodane przez z_promocji dnia 03/10/2019 11:59:48

4 marca uczniowie Zespołu Szkół w Przemkowie, na zaproszenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze, wzięli udział w ponadnarodowym obywatelskim dialogu polsko - niemieckim. Inicjatorem transgranicznych dialogów skierowanych do mieszkańców Unii Europejskiej jest Komisja Europejska. Spotkanie w Zielonej Górze adresowane było do młodzieży z rejonów przygranicznych i miało zachęcić do dyskusji oraz wymiany poglądów na temat przyszłości Zjednoczonej Europy oraz zachęcić do aktywnej postawy podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dialog z dnia 04 marca 2019 r. był pierwszym z trzech polsko-niemieckich spotkań: kolejne odbędą się w kwietniu w Cottbus oraz w maju w Guben.
Do dyskusji z młodzieżą zostali zaproszeni eksperci, pracownicy Komisji Europejskiej oraz nauczyciele akademiccy. O nowych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską oraz relacjach polsko ? niemieckich mówiła dr Marzanna Guz-Vetter - analityk polityczny w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji w Komisji Europejskiej w Brukseli. Jacek Wasik Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu podkreślił natomiast, że dialogi obywatelskie mają stanowić szeroką przestrzenią do wyrażenia własnych opinii i postaw. Ich zadaniem ma być podniesienie poziomu zaangażowania i uczestnictwa obywateli w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zwiększenie ich świadomości, co do roli, jaką mogą odgrywać w kształtowaniu polityki europejskiej, a tym samym w kształtowaniu przyszłości Europy.
Ważny głos w dyskusji miała młodzież. W dialogu uczestniczyli licealiści z Zielonej Góry, Przemkowa i Cottbus oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technologicznego z Cottbus. Młodzież biorąc udział w trzech panelach dyskusyjnych zastanawiała się dlaczego powstała Unia Europejska, jakie są jej zadania, jakie korzyści i zagrożenia wynikają z integracji, jak będzie wyglądała Unia Europejska po Brexicie i w jakim kierunku powinno się ją reformować? Młodzież omawiała aktualne problemy UE i wpływ UE na jej codzienne życie.