PRZETARG!
Dodane przez Pawel_Kuzmiak dnia 01/28/2019 11:42:47
13.02.2019r. - Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie odpowiada na kolejne pytania odnośnie przetargu.

Załączony dokument kolejnej odpowiedzi!


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie odpowiada na pytania odnośnie przetargu.

Załączony dokument odpowiedzi!
Uwaga!
Zmiana SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia
o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na zadanie
"Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler
w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap III".

Dokumenty dotyczące zmiany stanowią
pkt. 15, 16, 17 dokumentacji przetargowej.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap III


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
17. Zmiana SIWZ


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj