Informacja o wyborze oferty
Dodane przez z_promocji dnia 12/21/2018 08:41:09


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie podaje do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP II;