OŚRODEK KARTA - JEDNOSTKA W WIRACH HISTORII
Dodane przez z_promocji dnia 10/30/2018 20:38:09

AKCJA PROMOCJI CZYTELNICTWA:
Jednostka w wirach historii.
Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu.


Ośrodek KARTA już po raz drugi realizuje autorską akcję promocji czytelnictwa. Podczas zeszłorocznej edycji pracownicy Ośrodka KARTA odwiedzili pięć ośrodków w Polsce - miejscowym bibliotekom przekazano pakiety naszych publikacji, a na otwartych spotkaniach opowiadano o specyficznym, uprawianym przez Ośrodek KARTA sposobie pracy z historią oraz prezentowano fragmenty wydawnictw źródłowych tematycznie powiązanych z regionem.
W tym roku OŚRODEK KARTA odwiedzi trzy miejscowości, w tym Przemków, a scenariusz działania zostanie rozbudowany i uatrakcyjniony. Tematem podstawowym będzie sytuacja jednostki wobec totalitaryzmów. Do projektu zaproszona została młodzież - otwarte spotkania o charakterze prezentacji multimedialnej poprzedzone zostaną warsztatami edukacyjno-teatralnymi dla uczniów z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, prowadzonymi przez edukatorki z Teatru Ochoty w Warszawie.

Celem warsztatów będzie:
1. uruchomienie krytycznego i twórczego myślenia
2. poznanie sytuacji jednostki wobec mechanizmów totalitaryzmu i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem losów mieszkańców obecnych Ziem Zachodnich i Północnych
3. uruchomienie dyskusji na takie tematy jak: tożsamość regionalna, kulturowa i narodowa, sytuacje graniczne, bohaterstwo i odwaga, relacje ofiara-oprawca oraz przejścia pomiędzy tymi statusami
4. zapoznanie uczestników z osobistymi zapisami świadków historii

Wyniki warsztatów przedstawione będą kolejnego dnia na spotkaniu z szerszą publicznością w Przemkowskim Ośrodku Kultury, na którym zaprezentowane zostaną także fragmenty publikacji Ośrodka KARTA w wykonaniu artystów Teatru Ochoty, jak również opowiemy o działalności Ośrodka KARTA. W Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece fragmenty publikacji wydanych przez Ośrodek KARTA przeczyta Karol Kossakowski, aktor Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.


Na spotkanie w POK 07.11.2018 r. gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Przemków.

O szczegółach akcji opowiada autorka scenariusza projektu, wicedyrektorka ds. wydawniczych Ośrodka KARTA, Aleksandra Janiszewska: https://youtu.be/gGKEKMdTZXk


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


KONTAKT Z MEDIAMI:
Agata Szymczak (602 311 955) a.szymczak@karta.org.pl