KOLEJNY GRANT "BANKU AMBITNEJ MŁODZIEŻY" FUNDACJI SANTANDER
Dodane przez z_promocji dnia 10/03/2018 19:29:45

W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, w tym roku szkolnym dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie szczególnie skupią się na kształtowaniu patriotycznych postaw wśród uczniów. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 7 000zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander (obecnie Fundacja Santander Bank Polska) w ramach programu "Bank Ambitnej Młodzieży". Dotacja pozwoli na realizację projektu "Przemkowski Licealista - aktywny obywatel w niepodległej Polsce".
Projekt zakłada pogłębienie świadomości znaczenia niepodległości u grupy aktywnych społecznie, ambitnych uczniów liceum. Młodzież nauczy się oceniać teraźniejszość i patrzeć w przyszłość, odnosząc się do historii, ważnych wydarzeń i znaczących postaci. Poprzez podjęte w projekcie działania tzn. organizację tematycznych wycieczek edukacyjnych, warsztatów i wykładów, debat i spotkań młodzież zmieni swój światopogląd na temat historii i zagadnień politycznych. Rozwinie postawę obywatelską, jaka jest kluczową bazą do rozwoju niepodległego państwa.
Kontakt młodzieży z pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnymi władzami samorządowymi pozwoli na nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną, na inny sposób postrzegania zachodzących zmian w "małej ojczyźnie". Poprzez lokalne wydarzenia, ich analizę, łatwiej będzie można zrozumieć zachodzące procesy również w skali państwa, Europy i świata.
Realizacja projektu zaktywizuje młodzież z małej miejscowości do większej aktywności obywatelskiej i udoskonalania otaczającej ją rzeczywistości w "małej ojczyźnie". Projekt pozwoli im na lepsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości i poznanie historii Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie odzyskania niepodległości, wolności, bohaterów historycznych. Wykreuje nowych liderów, którzy w przyszłości aktywnie będą działać w samorządzie lokalnym oraz na arenie politycznej kraju.